ฝึกอบรม

Basic FortiGate Configurations Hands – on Training
ระยะเวลา 1 วัน ราคา 5,500 บาท (ไม่รวม VAT)

สถานที่จัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินเนอร์ยี่ ออฟ เซอร์วิสส์
1259 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
Tel: 0 2105 4569 Fax: 0 2735 1498

เงื่อนไข

 1. จัดเมื่อมีคนแจ้งชื่อครบ 8 คน
 2. หากมีอุปกรณ์ FortiGate สามารถนำมาใช้ในการอบรมได้ หากไม่สามารถนำมาได้ ทางเราจะจัดเตรียมไว้ให้

Agenda

8:30 – 9:30  FortiGate Product Overview
Initial System Setup

 • GUI & CLI Administration
 • Configuring Network Connectivity
 • DHCP
 • Default Route
 • Fortiguard Service and Update
 • Configuring Global System Settings
9:30 – 10:15  Logging and Alerts
Logging – Monitoring

 • Dashboard GUI Monitoring
 • Logging Setup
 • Connecting with FortiAnalyzer
 • Log Viewer
10.15 – 10.30
- – - – - – - – - – - – - Break – - – - – - – - – - – - – -
10.30 – 12.00  Basic Firewall 
Firewall Policies

 • Traffic Specific Firewall Policies (Source Address,Destication Address, Service, Schedule)
 • Creating Firewall 
 • Network Address Translation (NAT)
 • VIP (Virtual IP)
 • Protection on Firewall Policies
12.00 – 13.00
- – - – - – - – - – - – - Lunch – - – - – - – - – - – - – -
13.00 – 15:00  UTM (Unified Threat Management)

 • AntiVirus
 • Intrusion Prevention System
 • Web Filter
 • Spam Filter
 • Data Leak Prevention
 • Application Control
15:00 – 15:15
- – - – - – - – - – - – - Break – - – - – - – - – - – - – -
15:15 – 16:00  Firewall Authentication 

 • Local User
 • Remote User
 • Directory Service
16:00 – 17.00  Virtual Private Network (VPN)

 • PPTP VPN
 • SSL VPN
 • IPSec VPN
17:00 – 17.30  Diagnose and Troubleshoot

 • Admin password reset
 • Firmware Upload with TFTP
 • etc.

สิ่งที่ User ต้องเตรียมมา

- เครื่อง Notebook ของ User ต้องมี Port Serial ที่สามารถเชื่อมต่อกับสาย
Console ได้ หากไม่มี SOS จะจัดเตรียมตัวแปลง (USB-to-Serial) ไว้ให้
- สามารถนำอุปรกณ์ FortiGate ของตนเองมาใช้ในการอบรมได้
- ขอชื่อบริษัท และที่อยู่ และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำบภาษี
ข้อมูลสำหรับการโอนเงิน
บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขาภิบาล 3
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินเนอร์ยี่ ออฟ เซอร์วิสส์
เลขที่ 056-039-9867
สถานที่จัด และที่อยู่สำหรับออกหนังสือรับรองหัก ณ จ่าย
หจก. ซินเนอร์ยี่ ออฟ เซอร์วิสส์
เลขที่ 1259 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2376-3538
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3-0325-3640-0