บริการ

 

ผลิตภัณท์และบริการ
บริษัทของเราได้จัดเตรียมบริการดังต่อไปนี้ :

  • บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางอีเมล์และโทรศัพท์เป็นภาษาไทย
  • บริการติดตั้งอุปกรณ์และให้คำปรึกษานอกสถานที่
  • บริการอุปกรณ์อะไหล่
  • บริการด้านฝึกอบรม