Synergy of Service

“ผลิตภัณท์ที่คุณเคยชินกับชื่อเสียงของผลิตภัณท์ที่คุณใช้งานอยู่นั้น ย่อมเป็นไปตามหลักการโฆษณาตัวเองตามกลไกในโลกของการแข่งขันทุกวันนี้” ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาหนึ่ง คุณย่อมต้องการความมั่นใจในบริการ การให้คำปรึกษา วิธีการหรือเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริม และการให้บริการหลังการขาย นอกเหนือจากชือเสียงของผลิตภัณท์นั้นๆ  เพื่อนำมาซึ่งชัยชนะเหนือคู่แข่ง SOS พร้อมมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับคุณด้วยคุณภาพ

เราคือใคร

Synergy of Services หรือ SOS รับเป็นที่ปรึกษาและมอบบริการดูแลหลังการขายให้กับผลิตภัณท์ด้าน IT เช่น Fortinet  ”ความเชี่ยวชาญของเราคือความสำเร็จในธุรกิจของคุณ” พนักงานของ SOS ผ่านการอบรม
จากผู้ชำนาญโดยตรงจึงสามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ผ่านการอบรมในด้านเทคนิคที่เหมาะสมกับงานและได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสถาบันฝึกอบรมโดยตรง ลูกค้าและความต้องการต้องมาก่อนเสมอ
นี่เป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้เรายังคงครองความเป็นที่หนึ่งและได้รับความไว้วางไจจากลูกค้าเสมอมา

Our Clients

Synergy of Services บริการให้คำปรึกษา ให้บริการผ่านทางอีเมล์ และ/หรือ โทรศัพท์ โดยตรงไปยังลูกค้าของ Fortinet รวมถึงผู้ใช้งานด้วย ใน กรณีที่ต้องการรับบริการนอกสถานที่จากผู้เชี่ยวชาญ สามารถติดต่อไปยังคู่ค้าของ Fortinet หรือติดต่อผ่านผู้จำหน่ายได้โดยตรง